[kswr_iconboxinfo ibi_title=”ACCOMMODATION HORÁREŇ” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-home4″ ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”50″ ibi_bgsize=”80″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:20px;line-height:28px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title=”KITCHEN” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-spoon-knife” ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”40″ ibi_bgsize=”80″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:20px;line-height:28px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title=”FREE TIME” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-map-signs” ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”40″ ibi_bgsize=”80″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:20px;line-height:28px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title=”ACCOMMODATION HORÁREŇ” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-home4″ ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”30″ ibi_bgsize=”60″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:14px;line-height:24px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title=”KITCHEN” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-spoon-knife” ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”30″ ibi_bgsize=”60″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:14px;line-height:24px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]
[kswr_iconboxinfo ibi_title=”FREE TIME” ibi_title_color=”#622e11″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#adadad” ibi_icon=”km-icon-map-signs” ibi_effect=”zoomin” ibi_iconsize=”30″ ibi_bgsize=”60″ ibi_border_radius=”10″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#622e11“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“gradient“,“color1“:“rgba(117, 68, 40, 1)“,“color2“:“#622e11“,“direction“:“to top right“}” ibi_back_hover=”{“type“:“gradient“,“color1“:“#c5ab6e“,“color2“:“rgba(209, 188, 134, 1)“,“direction“:“to top right“}” ibi_font_default=”0″ ibi_title_fsize=”font-size:14px;line-height:24px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:13px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”true” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:5px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_border=”{“borderwidth“:““,“bordercolor1“:““,“borderstyle“:“none“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“transparent“}”][/kswr_iconboxinfo]

ABOUT US

Welcome and come into a beautiful world of Slovak nature, plunge into its green beauty, find your haven of peace and tranquillity in Horáreň v raji rooms.

Horáreň v raji rooms are the best choice, if you are searching for a spacious accommodation in modern style and a tranquil atmosphere.

Forget confined hotel rooms, enjoy a real comfort and indulge yourself in spacious and stylish rooms.

High-quality equipment and wide range of activities in Slovak Paradise such as mountain hiking in summer and great skiing in nearby ski centres... This is what makes Horáreň v raji apartments the great choice for a family holiday, romantic weekend or pleasant trips with friends.

OUR ROOMS

WE OFFER 2 SPACIOUS APARTMENTS

Room No.1 for party of 3 + 1 extra bed, 1 large family bathroom with a bathtub and TV.

Room No.2 for party of 4 + 1 extra bed with 1 large family bathroom with a bathtub and TV.

The shared kitchen comes equipped with standard appliances, with a ceramic double induction cooker, fridge and a kettle. WIFI free is available in all premises. All customers can enjoy the winter terrace furnished with a TV set, CD player and bar available for guests any time, beyond opening hours.

Free parking nearby is available for all customers.

[kswr_carouselslider crsl_speed=”1000″ crsl_autoplayspeed=”3000″ crsl_desk_slidestoshow=”1″ crsl_tablet_slidestoshow=”1″ crsl_mobile_slidestoshow=”1″ crsl_slides_margin=”10″ crsl_dots_style=”style8″ crsl_dots_clr=”#aa8f4e” crsl_dots_clr_ac=”#c5ab6e” crsl_dots_size=”18″ crsl_dots_margins=”10″ crsl_dots_margin_top=”15″ crsl_tablet_breakpoint=”995″ crsl_phone_breakpoint=”550″ crsl_infinite=”true” crsl_autoplay=”true” crsl_adaptiveheight=”true” crsl_centermode=”false” crsl_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” crsl_dots_enable=”true” crsl_arrows_enable=”false”]
[/kswr_carouselslider]
[dt_default_button link=”url:%2Fapartmany|||” size=”big” btn_width=”btn_full_width” button_alignment=”btn_center” default_btn_bg_color=”#622e11″ bg_hover_color=”#c5ab6e” text_color=”#ffffff” text_hover_color=”#ffffff” icon=”JTNDaSUyMGNsYXNzJTNEJTIyZmElMjBmYS1pbmZvJTIyJTIwYXJpYS1oaWRkZW4lM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGaSUzRQ==”]FIND OUT ABOUT ROOMS[/dt_default_button]

REVIEWS

[kswr_carouselslider crsl_speed=”2000″ crsl_autoplayspeed=”10000″ crsl_desk_slidestoshow=”1″ crsl_tablet_slidestoshow=”1″ crsl_mobile_slidestoshow=”1″ crsl_slides_margin=”10″ crsl_arrows_size=”15″ crsl_arrows_bgsize=”35″ crsl_arrows_clr=”#ffffff” crsl_arrows_bgclr=”#dbdbdb” crsl_arrows_br_radius=”0″ crsl_tablet_breakpoint=”995″ crsl_phone_breakpoint=”550″ crsl_infinite=”true” crsl_autoplay=”true” crsl_adaptiveheight=”true” crsl_centermode=”false” crsl_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” crsl_dots_enable=”false” crsl_arrows_enable=”true”][kswr_testmonial icon_b_color=”#eeeeee” icon_size=”32″ picture_b_color=”#eeeeee” info_b_color=”#eeeeee” picture_enable=”1″ img=”1449″ name=”Peter V.” test_name_fsize=”font-size:15px;line-height:16px;” test_name_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” test_title_fsize=”font-size:12px;” test_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_content_fsize=”font-size:20px;line-height:35px;” test_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” testi_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” testi_content_padding=”padding-top:25px;padding-bottom:25px;” testi_icon_padding=”padding-top:6px;padding-bottom:6px;” testi_icon_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-width:0px;” testi_picture_padding=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” testi_picture_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-through:0px;border-width:50%;” testi_info_padding=”padding-top:6px;padding-bottom:6px;” testi_info_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-width:0px;” name_color=”#622e11″ content_color=”#622e11″]So službami Horárni v raji sme boli nadmieru spokojný! Oceňujeme predovšetkým priateľský prístup personálu a okolité prostredie tohto útulného ubytovania.
Radi sa určite opäť vrátime.[/kswr_testmonial][kswr_testmonial icon_b_color=”#eeeeee” icon_size=”32″ picture_b_color=”#eeeeee” info_b_color=”#eeeeee” picture_enable=”1″ img=”1449″ name=”Milan S.” test_name_fsize=”font-size:15px;line-height:16px;” test_name_fstyle=”font-family:Cantora One;font-weight:inherit;” test_title_fsize=”font-size:12px;” test_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” test_content_fsize=”font-size:20px;line-height:35px;” test_content_fstyle=”font-family:Open Sans;font-weight:400;” testi_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” testi_content_padding=”padding-top:25px;padding-bottom:25px;” testi_icon_padding=”padding-top:6px;padding-bottom:6px;” testi_icon_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-width:0px;” testi_picture_padding=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” testi_picture_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-through:0px;border-width:50%;” testi_info_padding=”padding-top:6px;padding-bottom:6px;” testi_info_border=”border-top:0px;border-bottom:0px;border-width:0px;” name_color=”#622e11″ content_color=”#622e11″]Horáreň v raji sme navštívili približne pred mesiacom. Musím pochváliť celý personál za ústretový a milý prístup.
Cítili sme sa tu spolu s manželkou veľmi príjemne a v blízkej dobe sa k vám opäť vrátime. Ďakujeme.[/kswr_testmonial][/kswr_carouselslider]
[kswr_carouselslider crsl_speed=”2000″ crsl_autoplayspeed=”3000″ crsl_desk_slidestoshow=”5″ crsl_tablet_slidestoshow=”2″ crsl_mobile_slidestoshow=”1″ crsl_slides_margin=”0″ crsl_tablet_breakpoint=”995″ crsl_phone_breakpoint=”550″ crsl_infinite=”true” crsl_autoplay=”true” crsl_adaptiveheight=”true” crsl_centermode=”false” crsl_container_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” crsl_dots_enable=”false” crsl_arrows_enable=”false”]
[/kswr_carouselslider]