Pre návštevníkov Dobšinskej Maši ponúkame jedinečnú prechádzku po náučnom chodníku
s nádhernými výhľadmi. Náučný chodník sa začína v centre obce, odkiaľ sa lesnou cestou tiahne k lokalite „Pri kríži“. Odtiaľ pred cestou I. triedy odbočuje vľavo a veľkým oblúkom striedavo lesnými porastmi a lúkami smeruje až nad odbočku cesty vedúcej smerom na Dedinky, či Mlynky. Trasa postupne prechádza okolo chatiek ponad miestny cintorín späť na “námestíčko“ Dobšinskej Maše. Chodník je značený smerovými šípkami, ktoré dávajú na výber, akou stranou sa vyberiete. Súčasťou tohto chodníka je aj odbočka na vyhliadku z Dobšinského kopca, ktorá tiež dostala nový šat ešte v letnom období a novovybudovanú Vyhliadku ktorá sa nachádza nad Dobšinskou Mašou vedľa cesty I/67.

Pre návštevníkov Dobšinskej Maši ponúkame jedinečnú prechádzku po náučnom chodníku
s nádhernými výhľadmi. Náučný chodník sa začína v centre obce, odkiaľ sa lesnou cestou tiahne k lokalite „Pri kríži“. Odtiaľ pred cestou I. triedy odbočuje vľavo a veľkým oblúkom striedavo lesnými porastmi a lúkami smeruje až nad odbočku cesty vedúcej smerom na Dedinky, či Mlynky. Trasa postupne prechádza okolo chatiek ponad miestny cintorín späť na “námestíčko“ Dobšinskej Maše. Chodník je značený smerovými šípkami, ktoré dávajú na výber, akou stranou sa vyberiete. Súčasťou tohto chodníka je aj odbočka na vyhliadku z Dobšinského kopca, ktorá tiež dostala nový šat ešte v letnom období a novovybudovanú Vyhliadku ktorá sa nachádza nad Dobšinskou Mašou vedľa cesty I/67.

Náučný chodník – Dobšinská Maša

Ak sa rozhodnete absolvovať nenáročnú prechádzku pre mnohých z vás blízkymi a možno ešte stále skrytými zákutiami ochranného pásma Národného parku Slovenský raj, nebudete ľutovať. Náučný chodník je lemovaný niekoľkými informačnými tabuľami, ktoré vás určite oslovia jednak svojou nádhernou grafikou, ale najmä jedinečným obsahom. Snažili sme sa zachytiť a predstaviť históriu starej baníckej osady Dobšinská Maša, predstavujeme taktiež históriu a aj súčasnosť našej spoločnosti, či jedinečné vodohospodárske dielo prvej prečerpávacej vodnej elektrárne na Slovensku. Svoje miesto má aj tunajšia flóra a fauna s ďalšími zvláštnosťami, ktoré ponúka Národný park Slovenský raj. Výnimočný priestor sme venovali aj bohatej histórii tunajšieho baníctva, hutníctva, či dávnemu páleniu drevného uhlia.
Popri chodníku môžete spoznávať rôzne spôsoby prikrmovania lesnej zveri, búdky pre drobné vtáctvo, či lesnú studničku so sviežou vodou.

Náučný chodník – Dobšinská Maša

Ak sa rozhodnete absolvovať nenáročnú prechádzku pre mnohých z vás blízkymi a možno ešte stále skrytými zákutiami ochranného pásma Národného parku Slovenský raj, nebudete ľutovať. Náučný chodník je lemovaný niekoľkými informačnými tabuľami, ktoré vás určite oslovia jednak svojou nádhernou grafikou, ale najmä jedinečným obsahom. Snažili sme sa zachytiť a predstaviť históriu starej baníckej osady Dobšinská Maša, predstavujeme taktiež históriu a aj súčasnosť našej spoločnosti, či jedinečné vodohospodárske dielo prvej prečerpávacej vodnej elektrárne na Slovensku. Svoje miesto má aj tunajšia flóra a fauna s ďalšími zvláštnosťami, ktoré ponúka Národný park Slovenský raj. Výnimočný priestor sme venovali aj bohatej histórii tunajšieho baníctva, hutníctva, či dávnemu páleniu drevného uhlia.
Popri chodníku môžete spoznávať rôzne spôsoby prikrmovania lesnej zveri, búdky pre drobné vtáctvo, či lesnú studničku so sviežou vodou.